ik trots op mij ruimte en werk!

Wat doet MeinTheater?

MeinTheater is gevestigd in It Buro(centrum voor gezondheid & vitaliteit). It Buro staat voor het Welzijn van mensen en dat past prima bij de visie van MeinTheater!

'Spelen moet niet alleen leerzaam, maar ook leuk zijn!'

Het 'jezelf beter leren uiten', plezier beleven aan het samen-toneelspelen en daarbij je eigen talenten ontdekken, maar ook grenzen verleggen, zijn kernbegrippen van de lessen, voor kinderen, jongeren én volwassenen.

Voor volwassenen is er improvisatietheater volgens de formule De Vloer Op!

In 5x een woensdagavond (om de week) wordt je als deelnemer uitgedaagd om uit je comfortzone te spelen vanuit actie-reactie en gevoel. Veel mensen vinden het lastig om niet na te denken over hoe iets eruit ziet, willen weten wat er precies van hen gevraagd wordt, en durven nauwelijks te vertrouwen op hun eigen gevoel, impuls of intuïtie. Belemmerende gedachten die het vrijuit spelen, wat kinderen zó doen, in de weg staan. Dit 'vrij reageren' wordt bij improvisatie weer aangeboord, zodat je dit in het dagelijkse leven weer of gemakkelijker kan toepassen.

 Presenteren of voor een groep staan gaat gemakkelijker als je improvisatie-theater-ervaring hebt opgedaan. Authentiek zijn, bij je gevoel én in contact, maakt presenteren zo veel leuker voor jezelf maar zeker ook voor je publiek!

Voor kinderen en jongeren zijn er diverse toneelgroepen die op de vrijdag bij elkaar komen. Tot januari wordt er aandacht besteed aan algemene theatrale vaardigheden. Daarna werken we toe naar een eindvoorstelling op maat. Ieder jaar vanuit een inspirerend thema zoals; 'Een koffer vol verhalen' en voor 21-22 'Theater om te leren'. Altijd aandacht voor eigenheid zodat elk kind of jongere goed tot zijn recht kan komen.

 

Wat kán Meiny?

Ik geef les als Docent/trainer bij de opleiding Social Work op de NHL-Stenden hogeschool in Leeuwarden. Ik begeleid daar jonge mensen die het vak van sociaal werker willen leren door trainingen te geven op het gebied van; communicatieve vaardigheden, presenteren, groepsdynamica,  lichaamstaal, creatief denken en drama.

Ik acteer zelf graag in locatietheater-projecten van bv de PAUPERS-Workum; Ald Ijzer- 2011, Kepler-2015 en Ach-ja-2017. Verder nog bij BUOG; De Toorn van de Sfinx, het openingsspektakel van de NHL-2012, Kip; een regieproject van KEUNSTWURK-2016. Soms een kleine rol in een (Friese) speelfilm zoals in Wild Flowers-2015 en in een Vlog van OMROP FRYSLAN in 2017. 

Ik werk als ZZP-er en heb een KVK-nummer. Ik kan zonder BTW declareren vanwege de KOR-regeling. Verder ben ik professioneel trainer -opleiding gevolgd bij Karen de Galan - trainingsacteur en beschik ik over een certificaat m.b.t. het communicatiemodel de Roos van Leary - opleiding gevolgd bij Bert van Dijk. En natuurlijk in het bezit van een HBO-diploma: Docent Drama/Theater

Wat nog meer?

Momenteel speel en werk ik regelmatig als trainingsacteur in het Hoger onderwijs en de Zorg & Welzijnssector. Zó mooi om ook aan de andere kant te zitten, en dienstbaar te zijn aan een leerproces! Je kunt me inhuren als trainingsacteur. Ik beschik over veel kennis met betrekking tot geschikte werkvormen en communicatiemodellen.

Lijkt trainingsacteren jou ook interessant?

Ik organiseer een 5 daagse-training; lerentrainingsacteren mét stage, intervisie & werkmogelijkheden in Noord-Nederland, én de mogelijkheid tot verdiepende-modules. Online-Trainingsacteren als extra expertise. Voor belangstelling; www.lerentrainingsacteren.nl