MeinTheater Bolsward

Belevingstheater, wat is dat?

Theater om te beleven, te ervaren en te leren door en van elkaar.

En we zijn gestart met het project: Belevingstheater en dementie voor mantelzorgers.

Na een jaar vooronderzoek, ligt er nu een projectplan.. fondsen wij komen eraan!!

Onderzoek doen is nuttig en inspirerend, dat blijkt. Met 8 vrouwen hebben we veel gezien en gehoord over dementie en theater, wat alleen maar heeft geleid tot nog meer zin in het vormgeven van de interactieve bijeenkomsten. Het projectplan ligt klaar maar is zeker ook nog in ontwikkeling. Zorgorganisaties zijn benaderd, en van 6 die we willen voor deze pilot, zijn er al 3 organisaties die in natura hun samenwerking willen verlenen omdat ze de noodzaak inzien. Mantelzorgers verdienen de aandacht en de zorg die ze zelf vaak zo intensief verlenen. Ze verdienen een cadeautje, ze verdienen een lied, ze verdienen erkenning. Samen met de zorgorganisatie doen we de werving en het maatwerk. Samen met een groep van 20-30 mantelzorgers onderzoeken we werkzaam gedrag in relatie tot de naaste met dementie en daarvoor gebruiken we theater als middel, trainingsacteurs, muziek en zang en kleden we de ruimte aan met beeldende quotes waarin we een stuk kennis verwerken.

Meer informatie is te vinden op: MeinTheater-Aanbod, en later op deze site.

Een volgend project Belevingstheater zal te maken hebben met de doelgroep: Jongeren en suïcide en/of destructief gedrag.

Bewerk dit artikel