Mein Maatwerk

Mein maatwerk biedt voor het onderwijs, welzijnswerk, de culturele & zorg-sector, acts of activiteiten op maat. Je kunt hierbij denken aan:

Communicatie-Trainingen/workshops-op-Mein-maat

 • Improviseren is te leren; over uit je hoofd en in de actie komen, waarderen van (spel)impulsen, plezier beleven aan het samenspelen en waarderen van ieders eigen(aardig)heden en talenten.

 • Presenter alla TED(talks); hoe kun je presentaties minder stressvol laten zijn en toegankelijker voor je toehoorders? Je krijgt tools en wordt je bewust van waar de belemmeringen voor jou inzitten.

 • Outreachendwerken (erop af) met trainingsacteurs; in contact met cliënten of een doelgroep moet je wel eens erop af en in contact treden. Spannend. Dat gaan we trainen met/op een acteur. Wat kun je tegenkomen, hoe kun je handelen, en waar let je op. Met als doel; vaardiger worden.

 • Lichaamstaal; herkennen en inzetten; bewustwording wat allemaal meespeelt.

 • Creatief Denken; leren creativiteit toe te laten en in te zetten in alles, inzicht krijgen in creatieve processen en die ook toe kunnen passen.

Teambuilding

 • Groepsdynamiek; Belbin teamrollen, KOLB-leerstijlen, leiderschapsstijlen, besluitvormingsprocessen, Roos van Leary als instrumenten om inzicht te verkrijgen in groepsprocessen.

 • Talentenontwikkeling; talenten erkennen en vaardigheden (h)erkennen op teamniveau. Kan met gebruik van talententesten (boekjes).

 • Improvisatietechnieken; spel ter vermaak en verbetering eigen spelen, als ook uit je hoofd en in de actie, vertrouwen op je intuïtie en de ander.

Acts-op-Mein-maat

 • Gelegenheid-acts

 • Straat-theater-acts zoals Clowns-op-rij, Maskertheater met live-muziek

Afgelopen jaren is optreden een belangrijk onderdeel geworden van de toneel-en improvisatie-lessen. Ook vanuit de workshops zoals MaskerTheater was er behoefte om het geleerde te laten zien aan publiek. Zonder de druk van een examen is het laat zien van wat je geleerd hebt een toegevoegde waarde en grensverleggend voor jezelf. Altijd pas ik de acts aan op de locaties waar we toneelspelen, en met elkaar kijken we wat er kan. Een basis-veiligheid is voorwaardelijk, een goede ervaring wenselijk. Ik regisseer, doe soms mee, en vanuit de vlag van MeinTheater zetten we iets neer wat bij de visie en missie van MeinTheater past.

Trainings-Acteren Leren

Dienstbaar zijn. Niet alleen acteren maar ook anderen iets leren over zichzelf.

Trainings-Acteren Leren

Een speciaal traject wordt bij MeinTheater het traject: Trainings-Acteren Leren. Een bijzondere bijdrage willen leveren aan mensen die lerend zijn in een bepaald communicatief of vaardighedengebied. Niet alleen plezier beleven aan het zelf spelen maar door het aanleveren van leersituaties anderen iets meegeven, wat zij vervolgens weer toe kunnen passen in hun leef-en werksituatie. Voldoening halen hieruit, dienstbaar durven zijn, kwetsbaar maar ook gedoceerd spelen en scherp op leerdoelen. Een handvol kreten die voorbij komen in het traject. Ook hier weer een traject in delen.

 • Introductiedag: Proeftuin van wat Trainings-Acteren is en vraagt

 • Traject 1: 2 losse dagen spelen als trainingsacteur| werkvormen Toolbox| feedback leren inzetten| speltechnieken ervaren

 • Traject 2: 1 dag verdieping gekoppeld aan inhoud van communicatietrainingen zoals toepassing Roos van Leary, Belbin-teamrollen, KOLB-leerstijlen, Denkhoeden van BONO, NLP en de RET

 • Traject 3: 2 losse terugkom-dagen met tussendoor stage-ervaringen opdoen (garantie) | programma op Mein-Maat

Een Trainings-Acteren-traject vindt altijd plaats op een bijzonder locatie in Friesland en is inclusief koffie/thee/ Friese lunch.

Tijden: vanaf 9.00 inloop, start 9.30. Pauze 12.30-13.15, middaggedeelte t/m 16.15. Verdere informatie volgt in het voorjaar van 2020/ folder dan beschikbaar

Train-de-Trainers

Hoe wordt je een Trainer? Trainen is een vak!

Train-de-Trainers

Met zoveel ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen op oa de NHL-Stenden-Hogeschool, en in de praktijk van de Welzijnssector, wordt het tijd de materie over te dragen.Trainen is mensen in beweging krijgen. Trainen is kijken en anticiperen, en aldoor dát wat je ziet omzetten in actie, een oefening om vaardiger te worden in het gebied waar de training op doelt. Het 'praten over' wordt beperkt. De focus is op het Ervarend Leren. De training is een opmaat voor het starten van het vormgeven van je eigen training(en).

MeinTheater werkt graag doelgericht en effectief. (aankomende) Trainers kunnen aanhaken waar nodig bij een traject. MeinTheater biedt hier 3 trajectmogelijkheden aan. Ieder traject bestaat uit 1 volle dag (6 uren)

 • Basis: Wat is trainen?| Wie ben ik als trainer? |Werkvormen in-trainen

 • Gevorderd: Oefenen met gedrag als trainer| Over weerstand| Onderwerpen in trainingen

 • Extra: Zelf ontwerpen| Zelfstandig een groep laten werken| Zonder hulp, maar met een Toolbox verder

Een Train-de-Trainers-op Mein-Maat vindt altijd plaats op een bijzonder locatie in Friesland en is inclusief koffie/thee/ Friese lunch.

Tijden: vanaf 9.00 inloop, start 9.30. Pauze 12.30-13.15, middaggedeelte t/m 16.15. Verdere informatie volgt in het voorjaar van 2020/ folder dan beschikbaar