Waar staat MeinTheater voor?

MeinTheater is, met het geven van toneellessen sinds 2011, gevestigd in It Buro (centrum voor gezondheid & vitaliteit) te Bolsward. It Buro staat voor het welzijn van mensen en dat past prima bij de visie van MeinTheater.

'Spelen moet niet alleen leerzaam, maar ook leuk zijn'

En dáár waar ouders aangeven dat 'toneelspelen zo goed zou zijn voor hun kind', raak ik enthousiast. Vooropgesteld natuurlijk dat kinderen zelf willen leren toneelspelen.

Het 'jezelf beter leren uiten'' en plezier beleven aan het samen toneelspelen en daarbij je eigen talenten ontdekken, zijn kernbegrippen van de lessen, zowel voor de kinderen, jongeren als ook voor de volwassenen.

Voor volwassenen is er improvisatietoneel volgens de formule De Vloer Op! In 5 of 6 lesavonden wordt je uitgedaagd om uit je comfortzone, in interactie met de ander, te spelen met creativiteit. Veel volwassenen vinden het lastig om niet na te denken over hoe iets eruit moet komen zien, willen weten wat er precies van hen gevraagd wordt, en durven nauwelijks te vertrouwen op hun eigen gevoel, impuls of intuïtie. Veel belemmerende gedachten die het vrijuit spelen, wat kinderen zo gemakkelijk doen, in de weg staan. Dit wil MeinTheater weer aanboren, zodat het toegepast kan worden in het dagelijkse leven, maar ook bij bv het presenteren. Authentiek zijn, bij je gevoel en in contact, maakt presenteren zo veel leuker voor jezelf en maar zeker ook voor je publiek.

Talentontwikkeling staat tegenwoordig hoog in het vaandel van het beroepsonderwijs. Bij MeinTheater is dit niet minder het geval. Vanuit het oogpunt dat talent niet alleen bestaat uit 'het goed kunnen acteren' maar misschien nog wel meer uit eigenschappen die het mogelijk maken om goed te kunnen acteren, wordt gewerkt in de toneellessen. Denk aan het bv 'goed kunnen inleven in een ander', en 'details kunnen zien', of 'gekke creatieve ideeën hebben'.

Wie is Mein?

Mijn naam zit al verborgen in de titel van mijn MeinTheater, en dat is Meiny Bakker. Afgestudeerd als docent Drama, Communicatietrainer en Trainingsacteur. Voor mij houdt dit vooral in dat ik 'mensen' in beweging zet 'dmv drama, toneel/theater & training, maar ook met andere creatieve mogelijkheden. Ik hou van actie, ik hou van ontwikkeling en ik stimuleer graag bewustwording.

Meer over mij ...

Ik geef les als Docent Social Work op de NHL-Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik begeleid daar jonge mensen die het vak van sociaal werker willen leren door trainingen te maken, en te geven op het gebied van; communicatie, presentatie, groepsprocessen, outreachendwerken, contactlegging, lichaamstaal, creatief denken en natuurlijk drama. Een leuke baan voor zo'n 2,5 dag per week.

Daarnaast houd ik me natuurlijk bezig met mijn vakgebied; Drama & theater.

Als actrice speelde ik in locatietheater-projecten van de PAUPERS-Workum; ALD IJZER, KEPLER en ACH-JA ... ,'De toorn van de sfinx', opening-spektakel van de NHL door BUOG, 'KIP' een regieproject van KEUNSTWURK, en had ik een kleine rol in de Friese SPEELFILM WILDE BLOEMEN, en in een vlog van Omrop Fryslan. Het acteren doe ik niet structureel, focus ligt meer op doceren, maken en regie.

Ik werk als freelancer en beschik over een VAR-verklaring. Ik ben in het bezit van een (post) HBO-diploma communicatietrainer, als ook van een certificaat Trainingsacteren, naast mijn HBO-diploma; docent Drama / Theater. Ik werk met een uurprijs, afhankelijk van het type werkzaamheden en lever graag maatwerk.

Wat nog meer?

MeinTheater- workshops-op-maat/maatwerk biedt voor het onderwijs, welzijnswerk, de culturele & zorg-sector, acts of activiteiten op maat. Je kunt hierbij denken aan:

Communicatie-Trainingen / workshops-op-maat:

Teambuilding:

Acts-op-maat;

Afgelopen jaren is 'het optreden' een belangrijk onderdeel geworden van de toneel-en improvisatie-lessen. Ook vanuit de workshops zoals MaskerTheater was er behoefte om het geleerde te laten zien aan publiek. Jongeren, maar ook de iets oudere toneelgroep TheaterExpress (groep 6,7,8) én volwassenen ervoeren dit als een ervaring die verrijkend is. Zonder de druk van een examen is het laat zien van wat je geleerd hebt een toegevoegde waarde en grensverleggend voor jezelf.

'Niets-moet, alles mag, en we doen het samen'.

Altijd pas ik de acts aan op de locaties waar we toneelspelen, en met elkaar kijken we wat er kan en wat we durven. Een basis-veiligheid is voorwaardelijk, een goed ervaring wenselijk. Ik regisseer, doe soms mee, en vanuit de vlag van MeinTheater zetten we iets neer wat bij de visie en missie van MeinTheater past.