Waar staat MeinTheater voor?

MeinTheater is sinds 2011 gevestigd in It Buro (centrum voor gezondheid & vitaliteit) te Bolsward. It Buro staat voor het Wel-Zijn van mensen en dat past prima bij de visie van MeinTheater.

'Spelen moet niet alleen leerzaam, maar ook leuk zijn'

En dáár waar ouders aangeven dat 'spelen zo goed zou zijn voor hun kind', raak ik enthousiast. Vooropgesteld natuurlijk dat kinderen zelf willen leren toneelspelen.

Het 'jezelf beter leren uiten van presenteren', 'uit je hoofd-in de actie', plezier beleven aan het samen (toneel) spelen en daarover je eigen talenten ontdekken, zijn kernbegrippen van de toneellessen, beide voor kinderen, jongeren als volwassenen.

Aan volwassenen biedt MeinTheater improvisatielessen volgens de formule de Vloer op. In 5 van 6 avonden wordt eenieder uitgedaagd om uit de eigen comfortzone, in interactie met de ander, te spelen met creativiteit. Veel volwassenen vinden het lastig om niet na te denken over hoe iets eruit moet komen zien, willen weten wat er precies van hen gevraagd wordt, en durven behandelde te vertrouwen op eigen gevoel / impuls van intuïtie. Veel belemmerende gedachten die het vrijuit spelen, wat kinderen zo gemakkelijk doen, in de weg staan. Dit stukje wil MeinTheater weer aanboren, waardoor kan worden gebruikt in het dagelijkse leven, bv bij presentaties. Authentiek zijn, bij je gevoel en in contact, maakt presenteren zo veel leuker voor jezelf en maar zeker ook voor je publiek.

Daar waar talentontwikkeling wordt voortgebracht in het beroepsonderwijs is dit bij MeinTheater niet minder het geval. Vanuit het oogpunt dat talent niet alleen bestaat uit 'het goed kunnen acteren' maar misschien nog wel meer uit eigenschappen die het mogelijk maken om goed te kunnen acteren, wordt gewerkt in de toneellessen. Bv 'het goed kunnen inleven in een ander', van 'details kunnen zien', van 'gekke ideeën hebben'.

Wie is Mein?

Mijn naam zit al verborgen in de titel van mijn MeinTheater, en dat is Meiny Bakker. Afgestudeerd als docent Drama, Communicatietrainer en Trainingsacteur. Voor mij houdt dit vooral in dat ik 'mensen' in beweging zet 'dmv drama & training, maar ook met andere creatieve mogelijkheden. Ik hou van actie, ik hou van ontwikkeling en ik stimuleer graag bewustwording.

Meer over mij ...

Ik geef les als Docent Social Work op de NHL-Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik begeleid daar jonge mensen die het vak van maatschappelijk werker willen leren door trainingen te maken, en te geven op het gebied van; communicatie, presentatie, groepsprocessen, outreachendwerken, contactlegging, lichaamstaal, creatief denken en natuurlijk drama. Een leuke baan voor 2,5 dag per week.

Daarnaast houd ik natuurlijk bezig met mijn vakgebied; Drama. En theater. Ik speel zelf bij voorkeur in locatie-theaterprojecten zoals ALD IJZER & KEPLER & ACH-JA ... van de PAUPERS-Workum en 'De toorn van de sfinx', opening-spektakel van de NHL door BUOG, 'KIP' een regieproject van KEUNSTWURK, soms een kleine rol in een SPEELFILM WILDE BLOEMEN van in een vlog van Omrop Fryslan. Het acteren doe ik niet structureel, focus ligt meer op begeleiding / doceren en regie.

Ik werk als freelancer. Ik ben in het bezit van een (post) HBO-diploma communicatietrainer, als ook van een certificaat Trainingsacteren, naast mijn HBO-diploma; docent Drama / Theater. Ik werk met een uurprijs, afhankelijk van het type werkzaamheden.

Wat nog meer?

MeinTheater- op -maat biedt bv voor het onderwijs, welzijnswerk van culturele evenementen / instellingen, acts of activiteiten op maat. Je kunt hierbij denken aan:

Trainingen / workshops op maat:

teambuilding:

Handelingen op maat;

Afgelopen jaren is 'optreden' een rode paarden rollenspel vanuit ImproTheater, maar ook vanuit de workshops zoals MaskerTheater. Jongeren, maar ook de iets oudere kindergroep TheaterExpress (groep 7,8) en volwassenen zien dit als een ervaring die verrijkend is. Zonder de druk van een examen is het laat zien wat je kan en geleerd hebt, en verleg je grenzen.

'Niets-moet, alles mag, en we doen het samen'.

Altijd pas ik de acts aan op de locatie waar we spelen, en met elkaar kijken we wat er kan en wat we durven. Een basis-veiligheid is voorwaardelijk, een goed ervaring wenselijk. Ik regisseer, doe soms mee, en vanuit de vlag van MeinTheater zetten we iets neer wat voorbij bij de visie en missie, te vinden onder 'waar staat MeinTheater voor'.